Michał Słota


adwokat, współpracownik  |  email: m.slota@pkadwokaci.pl

  • członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu,
  • aktywny zawodowo od 2018 r.
  • absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Włada biegle językiem włoskim i językiem angielskim, w tym także prawniczym,
  • preferowane dziedziny prawa: prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo gospodarcze, prawo nowych technologii.