Kancelaria Adwokacka

Piotrowska Kłakspółka partnerska


wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411473, akta rejestrowe której przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 897-178-12-28
REGON: 021825193

nr rachunku:
Santander Bank Polska S.A.
33 1090 2398 0000 0001 1855 1903

ul. Tadeusza Kościuszki 16
50-038 Wrocław

tel.: 71 711 69 00
fax: 71 711 69 01
e-mail: kancelaria@pkadwokaci.pl

Let's meet and talk

about what can we do for You