Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI


Świadczymy usługi Klientom działającym na rynku deweloperskim i obrotu nieruchomościami. Pomagamy w transakcjach prowadzących do nabycia nieruchomości, ich sprzedaży, jak i wszelkich innych form ich zbycia.

Na zlecenie naszych Klientów badamy stan prawny nieruchomości, przygotowujemy wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej. Przygotowujemy projekty umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów sprzedaży, najmu, dzierżawy. Analizujemy umowy przesłane do zaopiniowania. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną we wszelkich działaniach związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz realizacją na nich inwestycji. Realizujemy due diligence nieruchomości w celu oceny ryzyk związanych z ich nabyciem. Przygotowujemy konsorcja oraz spółki joint venture zawiązywane przez deweloperów, czy właścicieli nieruchomości.

W czym jeszcze możemy pomóc

Reprezentujemy Klientów przy projektowaniu i negocjowaniu umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.

Wspieramy prawnie przy komercjalizacji projektów inwestycyjnych o charakterze usługowym i biurowym, w tym retail-parków i galerii handlowych.

Obsługujemy działania zmierzające do pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji.

Doradzamy przy wykorzystaniu nieruchomości jako zabezpieczenia.

  • Świadczymy pomoc prawną zarządcom nieruchomości,
  • Doradzamy Klientom w sprawach o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.