Do każdego Klienta i Jego sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Bardzo ważny jest dla nas ciągły kontakt z Klientem. Mamy świadomość tego, jak ważne i znaczące w skutkach są dla naszych Klientów sprawy, których prowadzenie nam zlecają. Z tego powodu nasi Klienci są na bieżąco szczegółowo informowani o stanie powierzonej nam sprawy. Na życzenie Klientów przygotowane dokumenty są im wysyłane celem ich weryfikacji, a otrzymana korespondencja dotycząca sprawy Klienta przesyłana jest dogodnym środkiem komunikacji.

Priorytetem Kancelarii jest nawiązanie długoletniej współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomości potrzeb Klientów. Pozwoli nam to współdziałać w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości.

Obecnie nasza Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną podmiotom gospodarczym działającym w branży budowlanej, deweloperskiej, górniczej, gastronomicznej, paliwowej, a także medialnej.

FORMY WSPÓŁPRACY


I ZASADY WYNAGRADZANIA

Pomoc prawną świadczymy podczas osobistych spotkań z Klientami, porozumiewając się z nimi za pomocą środków komunikowania się na odległość (e-mail, wideokonferencja, itp.) oraz występując przed sądami i organami administracji publicznej.

Klientem opiekują się wyznaczeni do współpracy adwokaci. Poszczególne zlecenia wykonywane są przez wszystkich członków zespołu, dobieranych według specjalizacji lub innych istotnych kryteriów. Sprawy wymagające oceny pod względem różnych dziedzin prawa omawiane są w gronie większej grupy prawników tak, aby zapewnić kompleksowe rozstrzygnięcie problemu. W razie konieczności przedstawiciele Kancelarii odbywają dyżury w siedzibie Klienta w uzgodnionych dniach i godzinach.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów proponujemy różne formy współpracy i zasady ich wynagradzania tak, aby każdy mógł wybrać najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie.