Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

TWORZENIEI OBSŁUGA PRAWNA FUNDACJI


Pomagamy w założeniu fundacji, opracowujemy projekty statutów, regulaminów oraz dokumentów o powołaniu członków organów.

Przygotowujemy wnioski o wpis fundacji do KRS, reprezentujemy Klientów przed sądem rejestrowym. Zapewniamy bieżącą obsługę fundacji, pomagamy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w toku działania fundacji.