Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

ODSZKODOWANIA


Służymy pomocą w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód wyrządzonych na osobie i w mieniu, w tym szkód komunikacyjnych.

Świadczymy pomoc reprezentując naszych Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz w postępowaniach sądowych.