Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

POSTĘPOWANIE SĄDOWEI ARBITRAŻOWE


Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz przed sądami arbitrażowymi i w postępowaniach mediacyjnych.

Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, poczynając od przygotowania i prowadzenia sprawy, w tym gromadzenia i oceny dowodów, wnoszenia pism procesowych, poprzez negocjacje ugodowe i udział w postępowaniu, a skończywszy na egzekucji.