Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

PRAWO BUDOWLANE


Doradzamy naszym Klientom w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, przygotowujemy i opiniujemy umowy zawierane na różnych etapach procesu budowlanego. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz w sporach sądowych dotyczących obiektów budowlanych.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przy umowach z kontrahentami biorącymi udział w procesie budowlanym, doradzamy projektantom, inwestorom, inwestorom zastępczym i wykonawcom robót budowlanych,

Nasze usługi obejmują również doradztwo przy uzyskiwaniu odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

W czym jeszcze możemy pomóc

Zajmujemy się obsługą prawną inwestorów na każdym etapie procesu budowlanego, począwszy od wsparcia przy pozyskiwaniu wymaganych prawem opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych, poprzez doradztwo w toku prowadzenia budowy aż do jej formalnego zakończenia. Opracowujemy strategie postępowania, mające na celu przedstawienie rekomendacji prawnych dostosowanych do realiów i uwarunkowań panujących w toku całego procesu inwestycyjnego, w szczególności optymalizujących jego przebieg.

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją prawną w postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i budowlanych, łącznie z uczestnictwem w obowiązkowych kontrolach.

Współpracujemy z projektantami, wykonawcami robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego w toku całego procesu inwestycyjnego.
Sporządzamy i wnosimy zwykłe oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia do organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych, a także bronimy rozstrzygnięć przed organami i sądami administracyjnymi obu instancji.

Doradzamy przy remontach obiektów zabytkowych