Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

PRAWO CYWILNE


Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, w tym odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Prowadzimy też sprawy o roszczenia z rękojmi, gwarancji, ochronę dóbr osobistych oraz sprawy z zakresu prawa rzeczowego, prawa spadkowego, w tym sprawy o zachowek, ważność testamentu, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Dochodzimy na rzecz naszych Klientów odszkodowań.