Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

PRAWO KARNE


Świadczymy pomoc w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, w sprawach karnych skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia.

Prowadzimy obronę podejrzanego w postępowaniach przygotowawczych oraz oskarżonego w postępowaniach sądowych.

W czym jeszcze możemy pomóc

Przygotowujemy subsydiarne oraz prywatne akty oskarżenia.

Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych i powodów cywilnych.

Doradztwo w zakresie oceny ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej.