Wrocław ul. Tadeusza Kościuszki 16
email: kancelaria@pkadwokaci.pl  |   tel.: 71 711 69 00

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI


Wspieramy naszych Klientów podczas windykacji przysługujących im należności.
Windykację prowadzimy w dwóch formach:

  • postępowania polubownego, w ramach którego Kancelaria kontaktuje się z dłużnikiem celem dobrowolnego spełnienia przez niego świadczenia. Postępowanie to obejmuje również negocjacje sposobu i terminu spłaty, a także nadzór nad jej przebiegiem
  • postępowania sądowego, w ramach którego Kancelaria reprezentuje Klienta przed sądami obu instancji, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym

Kancelaria w ramach swojej działalności składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, utrzymuje stały kontakt z komornikiem, a o przebiegu postępowania informuje Klienta. Jedynym obowiązkiem wierzyciela jest informowanie nas o ewentualnych wpłatach dokonywanych przez dłużnika.