Agnieszka Piotrowska-Dudek


radca prawny  |  email: a.piotrowska@pkadwokaci.pl

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • aktywna zawodowo od 2008 r.,
 • zajmuje się problematyką prawa nieruchomości,
 • posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości,
 • włada językiem niemieckim i angielskim.

Wykształcenie

 • absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • stypendystka Programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Salzburgu (Paris Lodron Universität Salzburg),
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników, po ukończeniu której uzyskała Certyfikat Prawa Niemieckiego,
 • absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania nieruchomościami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalizacja

 • prawo umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów związanych z branżą budowlaną, deweloperską i obrotem nieruchomościami,
 • prawo nieruchomości,
 • procedury administracyjne w kontekście inwestycji budowlanych