Dominika Plackowska


asystentka prawna  |  email: sekretariat@pkadwokaci.pl

  • absolwentka Prawa Wydziału Prawa i Administracji  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • posiada certyfikat z języka angielskiego wydany przez British Council (B2),
  • doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystentka sędziego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu oraz w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
  • w Kancelarii Adwokackiej Piotrowska Kłak sp. p. odpowiada za kontakty z klientami, obsługę korespondencji, sprawuje nadzór nad terminowym przepływem informacji i dokumentów.