dr Marta Piotrowska-Kłak


adwokat - partner  |  email: m.piotrowska-klak@pkadwokaci.pl

 • członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu,
 • aktywna zawodowo od 2005 r.,
 • doktor nauk prawnych, specjalność: prawo cywilne,
 • włada językiem niemieckim i angielskim, w tym także prawniczym,
 • posiada bogate doświadczenie w doradzaniu zarówno podmiotom gospodarczym, jak i klientom indywidualnym, jest pełnomocnikiem w licznych postępowaniach sądowych, w tym z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy.

Specjalizacja

 • prawo gospodarcze,
 • prawo budowlane, prawo spółek, w tym doradztwo korporacyjne,
 • prawo umów w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów związanych z branżą budowlaną, deweloperską i obrotem nieruchomościami,
 • prawo cywilne,
 • procedury administracyjne w kontekście inwestycji budowlanych,
 • prawo górnicze

Wykształcenie

 • w 2014 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jego zarządu w spółce komandytowej”
 • absolwentka Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • absolwentka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego,
 • stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Salzburgu (Paris Lodron Universität Salzburg), gdzie uzyskała dyplom z prawa międzynarodowego,
 • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników, po ukończeniu której uzyskała Certyfikat Prawa Niemieckiego,
 • prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa spółek i umów w obrocie gospodarczym dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • wykładowca prawa cywilnego i prawa handlowego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie,

Publikacje

 • autorka licznych publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym prawa spółek, w uznanych czasopismach prawniczych („Prawo Spółek”, „Monitor Prawniczy”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Rejent”),
 • współautorka dwóch publikacji książkowych: „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach” oraz „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”,