Łukasz Kłak


adwokat - partner  |  email: l.klak@pkadwokaci.pl

  • członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu,
  • aktywny zawodowo od 2005 r.,
  • absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • obrońca i pełnomocnik w licznych procesach karnych, 
  • pełnomocnik w postępowaniach likwidacyjnych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz w postępowaniach sądowych w sprawach ubezpieczeniowych,
  • włada językiem angielskim, w tym także prawniczym,
  • preferowane dziedziny prawa: prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo karne wykonawcze, prawo cywilne, a w szczególności sprawy związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody wyrządzone na osobie i w mieniu, prawo rodzinne, w szczególności rozwody.